Privacy Statement

De Speelderij vindt de bescherming van de persoonsgegevens van onze abonnees en bezoekers belangrijk. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij registreren van onze abonnees en bezoekers en wat wij ermee doen.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt De Speelderij zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
De Speelderij verzamelt uw gegevens voor het registreren en aanmaken van uw abonnementen én de betaling ervan. Daarvoor verzamelen wij uw Naam-Adres-Woonplaats (NAW) gegevens en telefoonnummer. Als u het abonnement via de bank betaalt, wordt uw bankrekeningnummer ook bij ons bekend. Telefoonnummers registreren wij om, in geval dat het nodig is (bv. als een kind de speeltuin zonder ouder bezoekt) contact te kunnen leggen als dat nodig is.

Om verwarring te voorkomen vragen wij u bij een betaling duidelijk uw naam, adres en telefoonummer. Er zijn een heleboel mensen in Volendam met dezelfde achternaam.

Social Media
De Speelderij maakt gebruik van een website (www.speelderij.nl) en Facebook om haar leden te informeren over georganiseerde activiteiten, hierbij kunnen ook foto’s getoond worden van deze activiteiten waar bezoekers herkenbaar op afgebeeld staan.
De Speelderij is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Website van De Speelderij en andere websites
Op de website van De Speelderij treft u een aantal links aan naar andere websites. De Speelderij kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiligingsbeelden
De Speelderij gebruikt camera’s om de speeltuin te beveiligen tegen misbruik. Bezoekers kunnen op die beelden te zien zijn. 

Gebruik van persoonsgegevens door derden
De Speelderij laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe. De persoonsgegevens worden wel gedeeld met bedrijven die wij inschakelen voor het uitgeven en aanmaken van abonnementen. Wij sluiten overeenkomsten met die bedrijven die opleggen dat uw gegevens uitsluitend voor dat doel worden gebruikt en niet verder worden gedeeld. De beelden van de beveiligingscamera’s kunnen worden gedeeld met de politie in geval van een calamiteit of vandalisme.

Wijzigingen
De Speelderij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien De Speelderij een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop De Speelderij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe de Speelderij omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met De Speelderij via info@speelderij.nl. Ook als u van ons inzicht wilt over welke gegevens wij van u registreren, u ze wilt wijzigen of laten verwijderen.