Geschiedenis

Speeltuin De Speelderij wordt beheerd door Stichting De Speelderij. Deze Stichting is op 4 september 1998 opgericht.

Lees hier hoe het allemaal is begonnen. >>>
Klik hier voor ons bidboek. >>>

Conform de statuten van onze stichting welke op 4 september 1998 gepasseerd zijn bij de notaris heeft onze stichting als doelstelling:

  1. Het realiseren en instandhouden van een speelvoorziening en een kinderboerderij,Het geven van educatie en voorlichting inzake de zich in de kinderboerderij bevindende dieren en andere dieren en inzake hun leefomgeving,Het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of soortgelijk doel,
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Teneinde aan deze doelstelling te voldoen is, in overleg met het bestuur van de gemeente Edam-Volendam, vanaf medio 1998 (toen onze stichting nog in oprichting was) gestart met de werkzaamheden om een speeltuin op te zetten op de locatie die door de raad van de gemeente Edam-Volendam in haar vergadering van 25 juni 1998 (middels raadsbesluit 81-'98) is aangewezen.

Sinds dat moment zijn vele werkzaamheden verricht door;

Al deze werkzaamheden hebben ertoe geleid dat op 20 oktober 2000 de speeltuin, hoewel nog niet volledig aangelegd, open is gesteld voor het publiek. Op 1 september 2001 heeft de officiële opening plaatsgevonden. Kinderen uit Edam en Volendam voerden deze officiële handeling uit: het uitpakken van de twee laatst geplaatste speeltoestellen. Daarmee was er een einde gekomen aan de aanleg van de speeltuin. Na de officiële opening zijn nog verschillende speeltoestellen bijgeplaatst. In 2004 zijn de galeischommel en de springbloemen aangeschaft.

In 2004 is gestart met kijken naar de toekomst van de speeltuin. Heel concreet is de wens tot het plaatsen van een aantal nieuwe speeltoestellen. Verder is de wens aanwezig om het huidige terrein van de speeltuin uit te breiden. Hierbij zijn er een tweetal concrete wensen:

Ook zijn gesprekken gaande met de vereniging IVN Nederland en de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). De vrijwilligersorganisatie, IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, bestaat uit ruim 170 lokale afdelingen met ongeveer 16.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben gehad. In samenwerking met beide partijen wordt momenteel onderzocht in hoeverre er, vooruitlopende op de vestiging van een kinderboerderij, een programma opgezet kan worden voor natuur- en milieueducatie. Hierbij zijn eveneens gesprekken gaande met de familie Beets, eigenaar van de stolpboerderij die gelegen is naast de speeltuin.
In 2007 is een plan opgesteld wat besproken is met betrokken instanties. Toen werd echter duidelijk dat er bij betrokken partijen onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om de exploitatie van de kinderboerderij op een verantwoorde manier te gaan voeren. Het bestuur van Stichting de Speelderij heeft in 2008 besloten de ontwikkeling in de ijskast te zetten.

Bij het 10-jarig jubileum is besloten een deel van de speeltuin renoveren. Deze renovatie is nodig, omdat van de huidige kaashoek de speelwaarde te beperkt is, het toestel langzaam wegzakt in de grond en het deels het toezicht belemmert op de schommels. Daarnaast is een favoriet speeltoestel wegens slijtage aan vervanging toe. Het betreft het kraaiennest.
Daarom is, medio 2010, gestart met het zoeken van financiële middelen voor deze renovatie. In oktober 2010 is de inzameling van deze financiële middelen afgerond.  In oktober 2010 is opdracht gegeven aan de firma Eibe tot levering en plaatsing van een aantal toestellen.  Het betreft:
  1. Zesvaksschommel
  2. Arena
  3. Kaaspakhuis Ibondo special
  4. Eibini tribune tussen zandbak en schommels
  5. Eibini tribune tussen schommels en kaaspakhuis
  6. Arendsnest
De oplevering van deze renovatie viel samen met het 10-jarig jubileum in 2011.